FISKARTER

FISKARTER:


Här presenterar jag dom vanligaste fiskearter som jag brukar fiska. Information om bl.a. fiskens utbredning, lekperiod, storlek och lite allmän information.


Abborre

Abborre


 • Utbredning - Finns över hela Sverige, i sjöar i rinnande vatten och i havet.
 • Lekperiod - Senvåren
 • Svenskt Sportfiske rekord - 3+ kg
 • Normal stora blir oftast mellan 20 - 40 cm långa.


 • Sveriges klart vanligaste fisk och alltid lika uppskattad att få med olika fiskemetoder. Vintertid med pimpelfiske, vår & höst med spinnare, wobbler eller jigg. Men under sommarens varma vattnen är den som mest aktivast och är då allra lättast att få. Vi är nog många som har börjat inom fisket med ett metspö och på metreven och har man haft ett röd/vit flöte och en metkrok i änden. Och då har det varit just abborren man varit ute efter.

                Abborren är en verkligen god matfisk, både som kokt stekt eller rökt.


Amerikansk Bäckröding

Bäckröding

Gädda

Gädda

Gös

Gös

Havsöring

Havsöring

Harr

Harr

Kanadaröding

Kanadaröding

Regnbåge

Regnbåge

Röding

Röding

Sik

Sik

Öring

Öring


 • Utbredning - Kommer ifrån Nordamerika och har planteras in i Svergie över hundra år. Främst i Norra Sverige. Men förekommer även söderut.
 • Lekperiod - Hösten
 • Svenskt Sportfiskerekord - 2,6 kg
 • Normalstorlek 30 - 40 cm


 • Bäckrödingen trivs i lite varmare vatten mot Rödingen men måste ha syrerikt vatten. Är en trevlig bekantskap i vinterfisket över hela Sverige. Flera Put & Take vatten hyser dessa fiskar som bjuder till ett roligt fiske under vintern. 

                Bäckröding och Rödingen är en av dom finare matfiskar vi kan få! • Utbredning - Hela Sverige, har även nu kommit till Fjällvärlden.
 • Lekperiod - Tidig vår, vid islossningen.
 • Svenskt Sportfiskerekord - 20+ kg
 • Normalstorlek - 50 - 90 cm
 • Gäddan är en utpräglad rovfisk vilket gör den till en av dom roligaste predator fiskarna att försöka lura. När den är på hugget så tar den betet i en våldsam attack.

      En viktig detalj är i ett vatten som även inhyser ädelfisk bör man                 återutsätta alla gäddor över 3 kilo. För dom stora gäddorna håller               efter dom mindre gäddorna så dom inte blir många i antalet. • Utbredning - Efter Ostkusten men i dom större sjöarna, Vänern, Hjälmaren, Mälaren. I Vätterns norra del finns det också. Småland, Östergötaland, Västmanland, Närke är det gott om Gös sjöar. Man har börjat plantera in Gös i flera sjöar så utbredning ökar hela tiden.
 • Lekperiod - April - Juni.
 • Svenskt Sportfiskerekord - 12+ kg
 • Normalstorlek - 40 - 70 cm
 • Gösen trivs bäst i grumliga näringsrika vatten. Är mer aktiv i varma vatten och gärna nattetid. Gösen har blivit en stor sportfiske fisk dom senaste åren och då framför allt med Vertikal fisket.Sommarkvälls fiske när den går upp och jagar föda är också ett spännande fiske efter Gösen. En god matfisk är den dessutom.


 • Utbredning - Västkusten, Runt hela södra kusten och upp efter hela östra kustbandet. Vandrar upp i åar och älvar under lekperioden.
 • Lekperiod - Under hösten från September.
 • Svenskt Sportfiskerekord - 15+ kg
 • Normalstorlek - 40 - 60 cm
 • Havsöring är den i Öringsfamiljen som vandrar ut till havet och återkommer till rinnande vattendragen för att leka. Och är en spännande sportfisk under regniga perioder med högt vattenstånd i våra vattendrag. Eller ute efter havskusten.

      Havsöringen är en aktraktiv fisk för oss Sportfiskare runt om i landet.         Dels för att den är god att äta men även en slug kämpe i våra                     fiskevattnen. • Utbredning - En utpräglad Norrlands fisk men finns även i Klarälven, Vättern och i Lagan.
 • Lekperiod - Våren.
 • Svenskt Sportfiskerekord - 2,85 kg (men det finns ett inofficellt rekord från 1966 på 3,35 kg)
 • Normalstorlek - 20 - 45 cm
 • Harren har en doft och smak som liknar timjan och behövs därför inte kryddas. En verklig rolig/spännande fiske för flugfiske när den mest är insektätande. Men dom större går också över på småfisk.

      Ett kännetecken för Harren är dess stora ryggfena med prickar i.               Ställer sig en flugfångad Harr i strömmen kan man uppleve den som         mycket större än vad den är. • Utbredning - Kommer från Nordamerika och har planteras ut i Svenska Put & Take vatten.
 • Lekperiod - Leker under Hösten.
 • Svenskt Sportfiskerekord - 12+ kg, det finns ett rekord i Nordamerika på drygt 46kg.
 • Normalstorlek - 35 -60 cm
 • Kanadarödingen har ej den typiska för Rödingen dess röda buk. Den är spräcklig, brungrå, gröngrå och lite silver.                   

       Den är en extrem fiskätare och bör ej blandas med naturlig stam av          öring och rödingar. Då den konkurrerar ut dessa. • Utbredning - Finns ej naturligt men en av Sveriges vanligaste fisk i Put & Take vatten. Kommer ifrån Nordamerika.


 • Lekperiod - Kan "skenleka" på våren men får ingen avkomma som man känner till.


 • Svenskt Sportfiskerekord - 12+ kg.
 • Normalstorlek - 35 - 60 cm
 • Regnbågen har blivit en av Sveriges populäraste sportfisk och framförallt för oss Flugfiskare. En otrolig explosiv och kämpastark fisk. Men även för spinn- & metfiske. Den skiljer sig från öringen med en  röd (rosa) rand på sidorna och prickar på fenorna. Äter både insekter och småfisk och lär sig snabbt att äta den naturliga födan efter den satts i ett fiskevatten. • Utbredning - Det finns två arter Fjällrödingen finns i Norrlands kallvatten och i både stilla/rinnande vatten. StorRödingen finns i dom djupa storsjöarna t.ex Vättern.


 • Lekperiod - Augusti - November, tidigare ifjällen och lite senare i skogslandskapen.


 • Svenskt Sportfiskerekord - Storröding 10+ kg, men fjällrödingen blir inte så stor.


 • Normalstorlek - 15 -35 cm Fjällrödingen och Storrödingen 30 - 60cm.


 • FjällRödingen är fiskarnas Greta Garbo alla har hört talas om den, men att få den på kroken kan vara lurigt! En av Sveriges bästa matfiskar och dessutom snyggast med sin röda buk.

      Storrödingen som man också kan hitta i södra Sverige och då i dom         stora djupa vattnen har blivit en stor attraktion för Vertikalfiskare under       som senaste åren.

      Flug- och Pimpelfiske efter Röding är väldigt spännande och då är det       i framför allt Put & Take vatten hos Kilsbergens Sportfiske som jag             utövar det. • Utbredning - Sik är i första hand en sötvattenfisk som förekommer i hela Norden, och i insjöar med kallt, klart och syrerika vatten. Finns även i Finska-, Bottenviken och i Östersjöområdets bräckta vatten.


 • Lekperiod - September - Februari, beroende på art och vart den finns i landet. Den blir könsmogen vid 4-5 års ålder.


 • Svenskt Sportfiskerekord - Storsiken drygt 5+ kg.


 • Normalstorlek - 30 till 45 cm. Älvsiken kan bli 60cm, Storsiken kan bli 50cm. Båda kan väga som mest upp emot 8 kilo. Men hur stor den kan bli beror också på var den finns ochh tillgång på föda.


 • Det finns ungefär sex olika arter av siksläktet. Sikarna har silverfärgade fjäll och gråa fenor. Mellan ryggfenan och stjärtfenan har den den typiska fettfenan som laxfiskarna har. Huvudet är litet i förhållande till övriga kroppens storlek. Dom arter vi har här i Sverige är mycket lika varandra. 

      Siken är en delikatess på matbordet och framförallt som rökt, kokt             eller gravad.

      Fångstmetoder är vanligtvis med nät men har blivit mer intressant             som sportfisk. Vintertid med pimpelspö och sommartid med flugspö           eller bottenmete. • Utbredning - Öringen finns över hela Sverige i bäckar, åar, älvar, insjöar och i havet. Men den trivs bäst i norra delen av Sverige där det finns kallare, renare och syrerikare vattendrag.


 • Lekperiod - Augusti - November, tidigare ifjällen och lite senare i skogslandskapen.


 • Svenskt Sportfiskerekord - Havsöring 15+ kg, Insjööring 17+ kg. Bäcköring drygt 2 kg.


 • Normalstorlek - Omkring 30 - 60cm medans den bäck levande öringen blir betydligt mindre.


 • Öringen är familjenamnet för Bäcköring, Havsöring, Insjööring och Kustöringen. En skillnad mot sina släktingar Harren och Rödingen är öringen en ensamvarg och lever oftast inte i stim. 


Den Öring som lever i bräckt mindre vatten blir gul och mörkare i färgen och Insjööringen som lever i dom stora sjöarna blir blankare i färgen som den havsvandrande Havsöringen.

Ett hot mot öringen är Sveriges utbyggnad av våra strömmande vattendrag med elkraftverken. Eftersom öringen vandrar i strömmanarna för att finna sina lekplatser försvårar kraftverken deras fortplatning.

 

Mindre öringen lever framförallt på insekter men går sedan över mer och mer på fisk som föda. Den gillar skyddade platser att gömma sig på, t.ex. grenar och träd som hängerut över vattnet som den kan gömma sig för att smyga sig på sin föda.


Fisket i åar efter vandrande Havsöring är ett av dom fiskesätt som jag tycker är mest spännande och då framför allt i mitt hemmavatten " Enångersån".