Klarälven

Klarälven, Sysslebäck 

Vindelälven


 • Fakta:
 • Klarälven i Sysslebäck
 • Ligger i Nord-Västra Värmland och  i Torsbys kommun.                                                                               
 • Hemsida: Sysslebäcks FVOF >> 


  • Omfattning: 25 km lång  • Fiskearter -                             

           Harr, Öring, enstaka Laxar
  Allmänt om Klarälven:


  Klarälven börjar som en bäck i Härjedalen, rinner sedan in i Norge (Femundselva, Trysilelva). För att sedan återgå till Sverige och Nordligaste Värmland och slutligen mynnar den ut i Vänern i Karlstad.


  Det finns flertalet vattenkraftverk i både Norge och Sverige, den blir då påverkad av olika regleringar med påföljden att vattennivån ändras.


  Klarälven var den älv som sist slutade med timmerflottning i Sverige, den upphörde 1991.  Fisket:


  Fisket i Klarälven påverkas hur mycket vatten som släpps i Kraftsstationen, men efter vårfloden blir fisket bättre.

  Laxfisket är stort i dess södra del upp till Forshaga, där den inte kommer förbi kraftstationen. Man flyttar en del av laxen vidare med vattenfyllda tankar på lastbilar högre upp i älven. En del tar man rom & mjölke från till fiskodling, för att sedan släppas ut i älven igen.


  Fiske i Sysslebäck:

  Den sträck jag har provat och jag skriver om här här den vid Sysslebäck i Norr Värmland. Enligt många skall den vara Sveriges bästa Harrvatten söder om Norrland.

  Sträckan är ca: 25km lång och börjar vid Kärrback-strandbron i norr och ner till Ransby-bron i söder. Den innehåller några strömmar men mestadels lugna strömpartier. Älven här är relativt bred (50-100 meter) och grund, med stenig- men på vissa håll även sandbotten. Den är lätt att vada i.


  Nu (sommaren 2022) håller man på att återställa älven här efter timmerflottningen, vilket kommer bli mycket bättre för fisken i framtiden. Just detta år var inte fisket riktigt så bra som man har lovat...

  Men jag kommer prova dett stället fler gånger senare och uppdaterar informationen efter det.


  Det finns några trevliga campingar här som man kan ställa tält/husvagn/husbil eller hyra en stuga.


  Klarälven
  Sysslebäck