Sverkestaån

Sverkestaån

Övre strömmen
  • Fakta:


  • En å som har sin början i Norrmogen och rinner igenom Rockhammar i Närke. Den mynnar sedan ut i Arbogaån.  • Omfattning:Sverkestaån är ca: 37km lång totalt. Övre forsens sträcka är ca: 1 km.


  • Fiskeregler - (Övre forsen)                  Se hemsidan hos HK Sverkestaån


  • Fiskearter - Regnbåge, Öring, Abborre                         

        Utsättning av Regnbåge och Öring vid         ett antal ltillfällen per år. Finns en                 naturlig öringsstam här också.


Här presenterar jag enbart sträckan Övre Forsen i Sverkestaån som idag HK Sverkestaån arrenderar. Övre forsen sträckan i Sverkestån ligger utanför Lindesberg i Närke gränsen mot Västmanland. Cirka 6 mil norr om Örebro eller 5 mil norr om Arboga.


Denna sträcka innehåller 5 forsar med mindre höljor och några lugnare sel. Nedre delen är en lugn flytande del. Här bedriver HK Sverkesån ett sparsamt flugfiske för att få den inplanterade fisken bli så naturlig som den kan bli. Gå över på den naturliga födan av insekter och då bli intressant för flugfiske på insektliknaden flugor.


Åns vattenninå påverkas av vårflod eller av ihållande regn under säsongen och som dom flesta fiskevatten blir det lite klurigare när vattenståndet har ökat.

Här finns vindskydd eldstäder för matpausen och det går även att tälta här. Av HK Sverkestaån kan man hyra tippitält för övernattning med fiskekompisarna.


Sel vid nedre gränsen.
Också vid nedre gränsen.
En mindre hölja.
Finns både smala strömmar och bredare strömmar och sel!
Sverkestaån vid Övre Forsen!
Ett större sel vid början av sträckan.