Enångers Fiskeklubb

Enångers Fiskeklubb

Svarttjärn
  • Fakta:


  • Ligger mellan Hudiksvall och Söderhamn efter E4:an i Hälsingland. Tillhör Hudiksvalls Kommun.  • Omfattning: Put & Take vatten. Några med naturlig Örings- eller Rödings bestånd i. Sedan finns det flera natursjöar.  • Fiskearter:                             

        Ädelfisk i många av vattnen. Se här             under!


Allmänt om Enångers Fiskeklubbs område:


Det är här som mitt fiskeintresse började eftersom jag är född och uppväxt i Enånger och kan dom flesta fiskevatten ganska bra. Och Fiskeklubben var jag med ifrån början eftersom den gamla låg vilande och vi var ett gäng ungdomar med Bengt Sättlin i spetsen som ville göra lite mer med vårt stora intresse. Numer blir det några besök sommar som vinter när man är på besök hemmavid.


Ett väldigt variationsrikt fiskevatten med Put & Take vatten med Regnbåge, Öring & på senare tid Röding och naturligt bestånd av Öring och Röding. Sedan finns det flertalet natursjöar med gädda och abborre men mera, i några finns det rätt å grov Abborre och Gädda att försöka sig på att att lura till hugg. Och med vandrande Havsöring i ån och här finns det ett bestånd av Harr som håller på att återhämta sig.


Enångers Ån:


Ån startar från Ysen i Enångers västra del och rinner förbi Larsbo, Boda, Tosäter socknar och sedan ut i havet vid Borka brygga som är en del i Enångersfjärdern. Totala längden på ån är cirka 26 km lång. Enångersån betraktas som ett av Hälsinglands läns värdefullaste vattendrag eftersom den hyser ett skyddsvärt reproducerande bestånd av flodpärlmussa, den nedre delen av ån utgör också ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Fiskeförbud från 1/9 till och med 31/12!

 

Idag är det tillåtet att fiska från bastun i Tosäter och ner till havet mellan 1/1 t.o.m. 31/8 och minimåttet är satt till 40 cm för ädelfisk. Och max en öring per kort och dag! Fiskearter i ån är i huvudsak bäcköring, harr, gädda, abborre, mört, bäcknejonöga, & stenbitar (simpa) och i åns utlopp till havet kan man även få sik och id. Fiskesätt som är tillåtna är Flugfiske & Spinnfiske men däremot är Mete med toppknuten lina och Kastmete förbjudet.

OBS! Harren är totalt fredad så Cath & Release på all fångad Harr!

 

Vår och höst brukar det bli högre vattenflöden varpå havsöringar kan vandra upp i åns strömmande vatten men hösten är den viktigaste tiden för öringens fortplantning eftersom den då går upp för att leka (lägga rom) och då råder det också fiskeförbud. Vid vårfisket när isen gått brukar det vara bäst vid åmynningen och en bit uppströms.

 

Under sommaren brukar vattennivån vara ganska låg men om det kommer en regnperiod och markerna är vattenfyllda så kan vattennivån öka snabbt ca: 0,5-1.0 meter och det känner havsöringen av som då vandrar upp i ån och man får ett spännande fiske som man inte tackar nej till.

 

Det finns flera fina höljor där lite större fisk lurar och även vid den gamla dammen eller efter åkrarna i Tosäter och Haga.

 

Augusti 2011 påbörjade länsstyrelsen/kommunen ett bra jobb med att återställa vandringvägar och lekplatser för öringen i ån och det hoppas vi att återväxten ökar och den befintliga stammen ökar i storlek och mängd.


Hälsen:


Är en relativ stor sjö på 1,22 km2 (122 ha) i Enångers sydvästra del och gränsen mot Arbrå ligger en liten bit in på sjön västra del. Naturskönt fjäll-liktområde med näringsfattigt klarvattensjö typ men har ett klart och friskt vatten. Här får man använda båt men utan motor endast åror, båtplats kan man få hyra av Enångers Sportfiskeklubb i mån av plats. Även Flytringsfiske är också tillåtet.

Fiskeförbud från 1/9 och till och med 1/1 (Nyårsdagen) med ett trevligt premiärfiske att börja året på!

 

Största djup är ca:38 meter och den håller ett djup drygt 8 meter på ett större område.

 

Här finns ett av dom sydligaste naturliga Fjällröding stam som inte blir så stor men att man får rödingar över 35 cm vilket är minimåttet är inte ovanligt. Öring finns det också här och dom är lite mer huggvilliga och ger en god kamp. Men en nästan bortglömd art i denna sjö är att den hyser väldigt stor Abborrstam med vikter över 2 kilo är inte ovanligt.

 

Pimpelfisket efter Röding är som bäst slutet av vintersäsongen när dagarna blir längre och solen varmare, men jag tycker att dom brukar vara svårflörtade.

 

Flugfiske under försommaren när dom stora dagsländorna kläcker (Rocken) är något speciellt här för kommer man i rätt tidpunkt kan det bli en upplevelse ut över det vanliga. Prova då gärna med flytringsfiske vilket är ett otroligt spännade flugfiske, och att man kan smyga sig fram är en annan fördel med flytringen.

 

Annars är det fiske med roddbåt och långendrag som gäller under sommaren och då kan man få alla tre arterna på kroken.


Laxtjärn:


En ny tjärn med inplanterad öring och naturligt bestånd av abborre och vitfisk som ligger ca: 2 mil väster om Enångers samhälle. Denna tjärn ligger mellan Ysen & Mjusen och det finns en väg mellan dom tjärnan så man kommer fram ända till tjärnen med bil.

Laxtjärn har en yta på 0,0591 km2 (5,9 ha) och med ett största djup på knappt 5 meter och ett medeldjup på knappt 2 meter.

 

Bara för några år sedan började man att plantera in 1-2 somriga öringar här och hade då totalförbud mot fiske så öringen skall anpassa sig och växa till sig. Men för något år sedan är det tillåtigt att spinn-, mete-, flug- och pimpelfiska här.

 

Eftersom tjärnen är ny i Enångers Fiskeklubb är också fisketrycket lågt här och många av öringen har anpassat sig till att leva i det fria är dom också väldigt luriga att få. Men det är ju en del av tjusningen för oss Sportfiskare. Flugfiske med torrfluga skulle vara mycket intressant här skulle jag tro...

 

Har inte provat denna tjärn sommartid men det kommer jag att göra och då kommer mer utförlig beskrivning!


Lorttjärn:


En trevlig tjärn med inplanterad öring och naturligt bestånd av abborre som ligger ca: 1,5 mil väster om Enångers samhälle. Lorttjärn har en yta på 0,0826 km2 (8,3 ha) och med ett största djup på drygt 5 meter och ett medeldjup på knappt 2 meter.

Fiskeförbud från 1/10 till och med islossningen!

 

På 50-talet rotenon behandlade man denna tjärn för att få bort rovfisken för att kunna börja plantera in öring som man har fortsatt med sedan dess. Senare delen av 70-talet kom så abborren tillbaks i mängder men jag tycker idag är det inte något störande inslag mot den inplanterade öringen.

 

Det är en mycket nyckfull tjärn, ibland svårfiskad men så kan man få en trevligfiske upplevelse här. Skeddrag brukar gå bäst i färgerna silver/blått eller kopparfärg men även flugkast är gångbart.

 

I ungdomen fick vi väldigt bra på kastflöte och tre flugor här kommer jag ihåg och det var ett väldigt spännande fiske då för oss.

 

På andra sidan under högspänningsledningen har en hel del träd fallit rakt ut i vattnet vilket leder till lite svårigheter vid drillning av en större fisk om man inte vill fastna i träden. Överlag är tjärnen ganska grund med en liten djuphåla i mitten och till höger är det lite skyddande vass.

 

Några vindskydd finns där om vädret ändras snabbt och även ett utedass om andra behov än fiska tränger sig på.


Man har nu provat med att sätta i ett bestånd av Harr och under den första tiden har dom växt till sig bra. Nu kommer man att anlägga lekbäddar med grus för att få den att fortplantera sig själva. Minimått för Harren är 40cm men gärna Catcg & Release tills det beståndet blivit bra.


Mjusen:


Ligger bredvid (Väster om) den större tjärnen Ysen men är mindre till storleken med en yta på ca: 0,118 kvadratkilometer (12 ha). I den bredare delen blir den djupare ganska snabbt från land. Det finns en hel del vass efter landsidan där fisken kan jaga föda såsom insekter eller småfisk.

Fiskeförbud från sista istättningen till och med isen bär, ha koll på Enångers Fiskeklubbs hemsidan under hösten!

 

Det finns några vindskydd på den sidan efter vägen. Även bryggor och en flytbrygga finns för att lättare komma ut med sina fiskeredskap. Här går det också utmärkt att flugfiska från flytbryggorna vilket jag kan rekommendera.

 

Här planteras det ut regelbundet under sommaren både Regnbåge och års Öring. Fisket är tillåtet från Juldagen och till isläggningen. Men pimpelpremiären på Juldagen är en väldig populär tilldragelse och lockar alltid flera sportfiskare.

 

En annan fiskesort som finns här är Elritsa en liten sort som tillhör familjen karpfiskar och kan bli max ca: 14 cm och utgör föda till ädelfiskarna.


Stultsjön:


Ligger efter vägen mot Larsbo och här får man också använda båt för spöfiske och dragrodd eller trolling, även flytringsfiske är tillåtet.

Stultsjön har en yta på 0,0864 km2 (8,6 ha) och med ett största djup på cirka 20 meter vilket är rätt så djup i en sådan liten sjö. Men det djupet är perfekt för större öring att kunna gömma sig och lura på mindre fisk som sin föda.

 

Har provat denna sjö några gånger med båt och trolling efter öring utan resultat men eftersom man sätter ut öring regelbundet varje sommar bör det finnas öringar kvar. Men det troliga är sjöns runda form med djuphåla på runt 20 meter gör att fisken kan gömma sig på flera platser och bli lite mer skygga och svårflirtade.

 

Abborre fisket är rätt bra här och det finns gott om dom.


Svarttjärn:


Är den enda renodlade flugfiskevattnet i våra vatten i Enångers Fiskeklubbs fiskeområde om man bortser medlemarnas fiskesträcka i övre delen av Enångersån. I början planterades det in Bäckröding men den försvann lika snabbt som den sattes i och vid provfiske som min bror var med på fick man endast gädda och någon öring.

 

Som jag skrev har det planterats in både Bäckröding och Öring här men på senare tid har det endast satts i Regnbåge.

 

Denna lilla tjärn på ca: 2 hektar är relativt grund och rund i formen men med kastgator är den flugfiskevänlig. Med ett vindskydd som är placerad där man kommer ner till tjärnen från vägen kan man sitta skyddat vid fikapauserna om det är dåligt väder. Relativt bra insektsliv runt tjärnen vilket borgar för roligt torrflugefiske.

 

Men en mycket trevlig flugfisketjärn som är värt ett besök och är lämplig för en familjeutflykt med en bra fikaplats!


Ysen:


Är en lättillgänglig tjärn som ligger i Larsbo västra delen av Enånger mot Vallsta. Den är långsmal  med grunda landsidor och har en yta på ca: 0,313 kvadratkilometer (32 ha) har sin djupare del i en mittremsa med ett max djup på ca: 17 meter. Medeldjupet är på 4,7 meter.

 

Det finns en ö i västra delen med rikligare vassruggar där fisken kan gömma sig.

 

Man kan säja att det är en trevlig familjetjärn med flertalet vindskydd som man kan grilla korv och söka skydd om vädret inte visar sig från sin bästa sida. Men som fiskare finns det inget dåligt fiskeväder bara dåliga kläder!

 

Man planterar in regnbåge ett antal gånger från våren och under sommaren och fram till hösten. Den sista inplanteringen är innan isläggning och det är för att skapa en bra förutsättning för vinterfisket här. Fiskeförbud från sista istättningen till och med isen bär, ha koll på Enångers Fiskeklubbs hemsidan under hösten!. Det finns även öring här och på senare tid har man provat med att sätta i Röding.

 

Det är just pimpelfisket jag brukar utöva som mest här när jag är hemma under jul och nyårshelgen varje vinter. Men höstfisket innan isen har lagt sig och med haspelspö är också väldigt spännande när regnbågen är som allra piggast. Med mitt special-bete för regnbåge blir man aldrig besviken...

 

Att pimpla efter regnbåge från isen mitt under vinterns bistra väder som det kan vara i slutet av december och i början av januari kan vara väldigt spännande. Dom bästa ställerna runt tjärnen är förståss vid eller strax utanför vassruggarna men i bland får man söka sig ut en bit mot den lite djupare delen.

 

Spinnfiske under vår och höst är också spännande här med långkastande skedrag eller wobblers, regnbågen bjuder då upp på rejäla kamper för han är ju känd för sitt explosiva motstånd.

 

En trevlig och lättillgänglig tjärn jag kan rekommendera såväl från inbitna fiskare till nybörjare och gärna ta med hela familjen på en trevlig och spännande dagsutflykt.


Örtjärn:


Är en liten trevlig tjärn på drygt 4 hektar för mete, spinnfiske men framförallt passar den utmärkt för flugfiske. Bortre sidan med sitt myrgräs från vatten kanten och en bit upp på land och lite träd gör att man får plats med sitt bakåtkast vid flugfisket.

 

Den ligger bredvid Hälsen i Enångers Fiskeklubbs västra fiskeområdet. Det finns vindskydd och en sittplats för grillning här.

I tjärnens högra del från vägen sett är det en hel del sjöväxter i vattnet som fiskarna kan gömma sig i och leta föda.


Sedan finns det flera tjärna och sjöar som jag inte nämnt här som, Lill-Hälsen, Blindtjärn, Storövertjärn där det finns ädelfisk och är fina fiskevatten också!

Tolocksjön är relativt stor och här finns både grov Gädda och Abborre som är verkligen värt att prova!


Klicka på kartan för att se hela fiskevårdsområdet >>>>

Karta över fiskevattnen
Ysen
Mjusen
Svarttjärn
Enångerån
Enångerån vid Gamla dammen
Enångerån
Hälsen
Lorttjärn
Stultsjön
Ysen