Långan

Långan, Krokoms kommun 

Vindelälven  • Omfattning: 36km lång  • Fiskearter -                             

           Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda


  Allmänt om Långan:


  Långan är ca: 30km lång älv från Landösjön och rinner sedan ut i Indalsälven i Lit. Den är reglerad med en Kraftstation vid Långforsen men enligt lokal information skall den öppnas upp för fiskevandring. I Landösjön planteras det in Röding varje år och en del påträffas varje år efter Långan.  Fisket:


  Fisket i Långan påverkas hur mycket vatten som släpps i Kraftsstationen, men efter vårfloden blir fisket bättre.

  Älven har varierande delar med forsar och lugnare partier. Men överlag är den relativt grund. Ganska stora Dagslände kläckningarna är denna älv mest känd för och därför fiskas mestadels dagsfiske här. 


  Kraddsele fiskevatten