Arjeplogströmmarna

Arjeplogströmmarna

  • Fakta:


  • Ligger i Syd/Västra delen av Norrbotten i Arjeplogs Kommun.  • Omfattning: Strömmarna mellan Uddjaure och Hornavan som ligger i Arjeplog city.  • Fiskearter -

    Öring som kan bli rejält stor, Harr, Sik.

                            


Allmänt:


Fiske efter harr och grov öring alldeles utanför Arjeplog city är en fantastisk upplevelse, hur många städer kan erbjuda en sådan turist attraktion för oss sportfiske fantaster! Lättillgängligt och fin natur gör det till en fantastisk  och rofullt att tillbringa en tid här under sommaren.     Arjeplogströmmarna är de strömmar som rinner ifrån Hornavan och sedan ut i Uddjaure. Strömmarna är i flera grenar med strömmar och lugnare delar som sel.


Sedan finns det hur många olika fiskevatten här runt Arjeplog att välja på men i detta stycke är det just Arjeplogströmmarna jag har valt att skriva om.


Augusti är bästa månaden för att få grövre öring som är på väg upp i Hornavans tillflöden för att starta sin fortplantning som öringen gör under hösten men man skall inte glömma att det står fina öringar i strömmarna under hela sommaren.


Harrfisket är bra under hela sommaren med vikter över kilot vilket inte skämmer för sig så man kan lugnt fiska här under hela sommaren med riktigt bra sportfiske upplevelse.


En sak som påverkar om fisket skall bli bra eller lite sämre är om kraftbolaget öppnar sina dammluckor under denna period. Har påfyllningen varit dålig som det blir med torrare sommar öppnar dom inte luckorna nämnvärt varpå öringen inte väljer att vandra upp i strömmarna i den omfattning som det kan vara.


Men under normala förhållande och att dammarna är fyllda med vatten öppnar dom luckorna mer och strömmarna fylls med vatten och det gör att flera och större öringar vandrar upp under augusti månad.


Här under presenterar jag några av dom strömmar jag brukar fiska i vid mina besök här!


Tjärnasströmmen (8):


Ligger efter stora dammen närmast Hornavan och här är det verkligen lättillgängligt fiske och närma city. Här brukar man också se och höra dom stora öringarna vandra upp i laxtrapporna vid dammluckorna. Det är också bra fiske här och enklast är det med spinn men går även bra med fluga. Fiskeförbud närmast dammen men cirka femtio meter efter den går det bra och här har jag fått flera öringar.


Vaukaströmmarna (10):


Ligger söder om city och är handikappvänligt med bred träramper att gå på eller åka rullstol. Den delar sig i flera olika strömmar med en övre del som är väldigt bred, men det finns flera mycket bra fiskeplatser här. Personligen gillar jag denna del väldigt mycket med många fiskemöjligheter i strömmar, höljor och i större sel.


Skiltjaströmmen (5):


Med en kort strömm från Sälla och sedan ett mindre sel (hölja) fortsätter sedan i en längre ström som mynnar ut i Tjårvesjåkkå. I selet brukar öringen vila sig en stund och då har man stora möjligheter att lura en storöring. Här finns också ofta större harrar som lurar under sommaren och bjuder på upp till ett spännande torrflugefiske.


Dammkanalen vid Bjäckas (2):


Är den speciella platsen för nattflugfiskarna som fiskar under dom mörka timmarna vilket oftast resulterar till dom riktig stora öringarna. Här samlas   ganska många flugfiskare i augusti för detta fiske men det är också beroende av att man släpper på mera vatten i dammarna


Gallaströmmen (7):


Ligger söder om bron mot Bodö och några kilometer från city och är känd för sina storharrar. Det är en bit att gå men den mödan är det värt när harren är på hugget. Några hundra meters ström ganska bred men med bra fiskemöjligheter.


Klicka på kartan för att se hela fiskevårdsområdet >>>>

Arjeplogsströmmarna Fiskekarta