Söderhavet

Söderhavet, Kumla


  • Fakta:
  • Ligger i Örebro län och tillhör Kumla Kommun.


  • Hemsida:

                  Fiske i Kumla >>


  • Omfattning: En stor sjö på ca: 2,8 ha


  • Fiskeregler -

         Fritt fiske


  • Fiskearter -                             

        Abborre, Gädda, Ruda, Mört, Sutare           

Söderhavet:


Ligger i vid Kvarntorp i Kumla Kommun och är ett lättillgängligt fiskevatten och fritt för oss som bor här. Fina platser för en trevlig picknik finns i anslutning till vägen som går mitt emellan Söderhavet och Norrämten.


Söderhavet är en konstgjord sjö eller rättare sagt ett vattenfyllt dagbrott där man hade brytning av alunskiffer för utvinning av bensin och olja på 1950-talet. Växtligheten i sjön är mycket låg beroende på att fosforhalten är mycket låg. Eftersom det är ett gammalt dagbrott är den tvärdjup och ett medeldjup på dryga 15 meter med en grundare del där vassruggen finns.


Båtramp finns i sjöns västra del men det finns även en till ramp men som är mycket brant och man får då släpa båten både ner och upp ur vattnet, den finns i den östra delen.


Fiskebeståndet i Söderhavet består av Abborre, Gädda, Mört och Sarv. Kumla kommun har nu slutat med att plantera in Öring/Regnbåge.

Fisket är fritt vilket är en förmån för innevånarna att ha ett så fint och lättillgänglit fiske så nära. 


Det finns rätt så stora abborrar här vilket intresserar många att öka på sitt personbästa men även mörten kan man få i dom större storleken. Gäddan har jag inte lyckas hitta några större men dom som finns är rätt glupska för vi har fått några på mete med 4 meters metspö och det känns rätt så bra då i spöt.


Provtagning har visat att fisk i Kvarntorp innehåller höga halter av föroreningar. Därför avråder Kumla kommun konsumtion av fisk från Nordsjön och Söderhavet.