Hjälmaren

Hjälmaren, Närke

Hjälmaren


  • Fakta:


  • Den delas med tre län, östra Närke, västra Södermanland och Västmanlands län. Är Sveriges 4:dje största sjö.


  • Omfattning: En stor sjö på ca: 483km2


  • Fiskeregler 

        Fritt fiske i allmänt vatten, i enskilt                 vatten är handredskaps fiske tillåten             men ej dragrodd, nät el liknande.                  Se Fiskeregler för Hjälmaren >>

  • Fiskearter -                             

        Abborre, Asp, Braxen, Gädda, Gös,              Lake, Löja, Mört, Nors, Ruda, Ål, m.fl


Allmänt om Hjälmaren:


Sveriges 4:dje största sjö i ytan och är belägen i tre län, Närke, Södermanland och Västmanland. En relativt grund sjö men en näringsrik slättsjö som gör den mycket fiskrik. Största tillflöderna är Svartån och Kvismare kanal i Närke. Genom Hjälmare kanal kan man slussa sig vidare till Mälaren och senare ut i Havet. Största ön heter Vinön och har en yta på 4,5 km2 och cirka 10 km i omkrets.


Yta: 483 km2 - Strandlinjen: 290 km - Största djup: 22 m -  Medeldjup: 6,2 m - Siktdjup ca: 2,0 m,  Max längd: 63 km  - Max bredd: 20 km

Volym: 3 km3 - Antal öar >100m2: 1 062 st.


Länge trodde man namnet Hjälmaren hade med ordet "hjälm" att göra. Idag menar de flesta att namnet släktar från det Isländska ordet "jalmr" som betyder buller eller stoj. Hjälmaren är således "Bullersjön". År 1502 nämn sjöns namn som "Jaelmaren" vilket är likt det vi har idag!

På 1880-talet sänktes Hjälmaren 1,9 meter genom en sjösäkning och 190 km2 land torrlades för jordbruket.


Fiskearter i Hjälmaren:

Abborre, Asp, Benlöja, Björkna, Braxen, Bäcknejonöga, Faren, Färna, Gers, Gädda, Gös, Lake, Mört, Nors, Ruda, Sarv, Småspigg, Storspigg, Stensimpa, Sutare, Signalkräfta (inplanterad), Ål. Kan komma någon enstaka inplanterad Regnbåge från Svartån eller Eskilstunaån.


Hjälmaren är uppdelad i fem regioner:

Hemfjärden, sträcker sig från Örebro och till Essön. Hem fjärden är mycket grund och inte det bästa fisket.

Fiskemetoder som gäller för Mellanfjärden är "Enskilt Vatten" dvs. handredskapsfiske som inte kräver användning av båt (dragrodd, trolling).


Mellanfjärden:


Området mellan Essön och Björkön, fiske på Gös och de vanligaste insjöfiskarna.

Fiskemetoder som gäller för Mellanfjärden är "Allmänt Vatten" (Se Fiskeregler i faktarutan)


Storhjälmare:


Området mellan Björkön och Hjälmaresund, fiske framförallt på Gädda, Gös och Lake.

Fiskemetoder som gäller för Storhjälmaren är "Allmänt Vatten" (Se Fiskeregler i faktarutan)


Södra Hjälmaren:


Gränsar till Storhjälmaren genom ett band av öar kring Vinön och halvön Bergaön i Öster.

Fiskemetoder som gäller för Södra Hjälmaren är "Allmänt Vatten" (Se Fiskeregler i faktarutan)


Östra Hjälmaren:


Området öster om Hjälmaresund som sträcker sig mot Eskilstuna.

Fiskemetoder som gäller för Mellanfjärden är "Enskilt Vatten" (Se Fiskeregler i faktarutan)


Men läs Fiskeregler för Hjälmaren innan ni ger er ut så ni vet hur ni gör >>


Hjälmaren är stenrik sjö vilket gynnar fisken men man får vara fösiktig som båtförare att inte gå på någon. Klick på stora bilden här ovanför för att se fiskeuttaget av yrkesfiskarna för år 2014 så förstår ni att Hjälmaren inhyser mycket rikligt med fisk!


Båtramper i Hjälmaren >>


Klicka på kartan för att se hela södra Hjälmarens fiskeområdet >>>>


Södra Hjälmaren