Glan

Glan, Finspång

  • Fakta:


  • Ligger i Östergötaland och tillhör Finspångs Kommun.  • Omfattning: En stor sjö på ca: 7 300 ha


  • Fiskeregler                                          Se Glans FVO hemsida.


  • Fiskearter -                             

        Abborre, Asp, Björkna, Gädda, Gärs,            Gös, Lake, Löja, Mört, Nors, Ål, Sik,            Sutare m.fl


Allmänt:


Glan en sjö i Finspångs kommun och är rätt så stor med en yta på 73 kvadratkilometer (7 300ha) och befinner  sig 21 meter över havet. Största djupet är cirka 23 meter och håller ett sig relativt djup över den hela öppna delen men med grundare partier i den södra delen.


Speciellt för Glan är att dess bottentempratur är så pass hög som 14 grader under sommaren!


Den är också huvudvattentäckt åt Norrköpings kommun.


Sjösättningsramper finns inne i Finnspång och vid Skärblacka. Sjön är väldigt öppen så det kan blåsa upp väldigt snabbt med korta kraftiga vågor.


Med den relativt goda tillgången av Gös är denna sjö attraktiv för Vertikalfiske med prickskjutning som den kallas. Och Gös finns i stort sett över hela sjön.


Daniel & Göran från Borgs Motor är glada fiskar...
Gösdrottningen med en fin Glan gös!
Många fina Gösar i Glan!
Båtrampen inne i Finnspång!
Jag vertikalfiskar efter Gös!
Daniel med en stor Gös!