Ljusnan

Ljusnan

  • Fakta:


  • Ligger i mellersta Sverige, har sin början i nordvästra Härjedalen och mynnar ut vid Bottenhavet i Ljusne, Hälsingland  • Längd - Ca: 45 mil


  • Fiskeregler  (Mellanljusnan, Färila FVO)  Se Färila Fiske för mer info!


  •  Fiskearter -                             

        Harr, Öring, Sik, Abborre och Gädda.


Allmänt om Ljusnan:


Den 45 mil långa älven som har sin början i Funäsdals fjällen som ligger i Härjedalen och rinner genom Hälsingland och mynnar ut i Bottenhavet vid Ljusne. Den är Sveriges 9:e längsta flod. Mellan 1900-1980 talet gjordes det många utbyggnder i älven och idag finns det cirka 25 stycken större kraftverk och ett antal mindre.


Den del som jag berättar om här är sträckorna nedanför Laforsens kraftstation i Färila:


Strömmarna nedanför Laforsens dammen i Färila har ett av de bättre harrfiske i Ljusnan med fina strömmar och lite lugna sel. Men eftersom dom reglerar dammen så kan vattenståndet ändras snabbt och är det på väg uppåt brukar fisket vara dåligt. I den övre delen närmast dammen kan öringsfisket också vara givande.


Vid normal vattennivå är den norra sidan bäst för vadning i dom flesta strömmar och den södra sidan lämpar sig bäst för landfiske.


Här beskriver jag i korthet fiskesträcka för fiskesträcka nedanför Laforsens kraftstation som jag tycker är värt ett besök med flugspö.


Laforsen:


Stora klippstenar och stark strömm gör denna sida svår att flugfiska ifrån. Fiske från land med spinn/haspel är att föredra men det är bra öringsfiske och harrfiske här och lågt fisketryck p.g.a. av det svårtillgängliga fisket.


Hoppströmmen:


Mycket bra Harr & Öringsfiske med vadningsmöjligheter på norra sidan. Stark ström och delvis stora stenar.


Kölströmmen:


Går skapligt att vada på båda sidorna och flugfiska men man bör vara van att vada i djupt strömmande vatten. Mycket bra Harrfiske.


Långstrand:


Norra sidan är den sträcka som det går utmärkt att vada på med sand- och mindre stenbotten. Mycket bra Harrfiske och bra Öringsfiske.


Hovrahällan:


Norra sidan har fina vadar möjligheter men södra sidan lämpar sig enbart för landsfiske. Mycket bra Harr & Öringsfiske.


Knutnäsudden:


Bra vadar möjligheter på norra sidan till Holåns utlopp. Riktigt bra Harrfiske för flugfiske men sämre öringsfiske.


Men kort summerat är nog detta Hälsinglands bästa Harrvatten och förhoppningsvis blir det ännu bättre med den så kallade "Fångstfönster" mellan 25-30 cm vilket skall gynna föryngringen.


Ljusnan
Broder Ola och Brorson Thomas efter en fiskedag vid Ljusnan!